Covid19 INDIA

View Source Code

This is very accurate data which is updated realtime.


Updated about 12 minutes ago

Today's Cases

Confirmed Recovered Deceased
810 75 17


Total Cases

Confirmed Active Recovered Deceased
744291 266388 457133 20670


State Wise Cases

States Confi Act Reco Dece
Maharashtra 217121 89294 118558 9250
Tamil Nadu 118594 45842 71116 1636
Delhi 102831 25449 74217 3165
Gujarat 37636 8914 26744 1978
Uttar Pradesh 29968 9514 19627 827
Rajasthan 21577 4516 16583 478
West Bengal 23837 7243 15790 804
Madhya Pradesh 15627 3237 11768 622
Haryana 17999 4075 13645 279
State Unassigned 5018 5018 0 0
Karnataka 26815 15294 11100 417
Andhra Pradesh 21197 11200 9745 252
Bihar 12525 3089 9338 98
Telangana 27612 11012 16287 313
Jammu and Kashmir 8931 3389 5399 143
Assam 13337 4984 8330 20
Odisha 10624 3860 6703 61
Punjab 6749 2020 4554 175
Kerala 5895 2411 3452 28
Uttarakhand 3230 538 2621 43
Chhattisgarh 3415 673 2728 14
Jharkhand 3018 892 2104 22
Tripura 1716 454 1248 1
Ladakh 1041 180 860 1
Goa 1903 739 1156 8
Himachal Pradesh 1083 283 777 10
Manipur 1430 659 771 0
Chandigarh 492 84 401 7
Puducherry 1151 553 584 14
Nagaland 656 353 303 0
Mizoram 198 59 139 0
Arunachal Pradesh 276 169 105 2
Sikkim 127 34 80 0
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 415 229 183 0
Andaman and Nicobar Islands 149 75 74 0
Meghalaya 98 53 43 2
Lakshadweep 0 0 0 0